Πέραν της πληθώρας μη χειρουργικών θεραπειών αισθητικής ιατρικής που καλύπτουμε στο Face and Body Clinic, είμαστε σε θέση να καλύψουμε και πιο ιδιαίτερες ανάγκες σας που υπόκεινται σε χειρουργικές λύσεις όπως:

  • Βλεφαροπλαστική (εντός Face and Body Clinic)
  • Λιπογλυπτική (Λιποαναρόφηση)
  • Αυξητική στήθους
  • Μείωση – ανόρθωση στήθους
  • Ρινοπλαστική
  • Ωτοπλαστική
  • Lift προσώπου και λαιμού
  • Αφαίρεση σπίλων, κύστεων, λιπωμάτων
  • Y to V lift