Ωτοπλαστική

Η ωτοπλαστική αποτελεί την οριστική λύση στο πρόβλημα των πεταχτών αυτιών και άλλων δυσμορφιών του ανθέλικα. Με την επεμβατική αυτή μέθοδο επιτυγχάνουμε την συμμετρία στο σχήμα και στο μέγεθος των αυτιών. Είναι μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για το σχηματισμό ανθέλικας (πλαστική της ανθέλικας) με το οποίο το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση για πάντα.

Τα αφεστώτα ώτα ή αλλιώς πεταχτά αυτιά, είναι μία εκ γενετής δυσμορφία του χόνδρου των πτερυγίων των αυτιών που έχει ως αποτέλεσμα τα πτερύγια να έχουν μεγάλο μέγεθος ή να απέχουν από το κεφάλι. Για την επέμβαση αυτή απαιτείται η πλήρης ανάπτυξη του ωτικού χόνδρου, δηλαδή μετά από τα 10 έτη. Είναι ανώδυνη και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με τοπική αναισθησία. Η τομή είναι περίπου 3-4 εκατοστά, δεν είναι ορατή καθώς γίνεται πίσω από το αυτί. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και άμεσα. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την δική σας περίπτωσή, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.