Νήματα σώματος

Μία εξελιγμένη αλλά και αναίμακτη μέθοδος κατά την οποία επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα lifting χωρίς χρήση νυστεριού, είναι τα νήματα σώματος. Με το πέρασμα του καιρού, υπάρχει σταδιακά χαλάρωση του συνδετικού ιστού του δέρματος στο σώμα. Οι τελευταίες τεχνικές στην ιατρική αντιμετωπίζουν μόνιμα και αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό, με την μέθοδο των νημάτων.

Με τα νήματα PDO το σώμα μας μπορεί να γίνει ξανά νεανικό άμεσα, χωρίς την ανάγκη χειρουργείου. Ο πλαστικός χειρούργος Γεώργιος Τσακώνης είναι στη διάθεση σας για να σας εξηγήσει τα πάντα σχετικά με τη μέθοδο αυτή.