Λιποδιάλυση Aqualyx

Η λιποδιάλυση Aqualyx ή διαφορετικά υδρολιπόλυση, αποτελεί ένα είδος ενέσιμης θεραπείας που χρησιμοποιείται στην τοπική διάλυση λίπους. Ανήκει στις ασφαλείς διαδικασίες που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση, είναι κατάλληλη για γυναίκες και άντρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές που συσσωρεύεται περιττό λίπος. Κατά την επέμβαση, γίνεται χρήση ενός οξέος που παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό μας, με στόχο την καύση του λίπους. Γίνεται έγχυση του υλικού μέσα στο λιπώδη ιστό υποδόρια, με τη χρήση εύκαμπτων και λεπτών βελονών.

Η διαδικασία δεν είναι επώδυνη, ενώ παράλληλα μπορούμε να μειώσουμε την ενόχληση χρησιμοποιώντας μία κρέμα για τοπική αναισθησία. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι η λιποδιάλυση Aqualyx αποτελεί ένα είδος μεσοθεραπείας. Στην πραγματικότητα, η λιποδιάλυση διεισδύει σε πολύ πιο βαθιά στρώματα και στοχεύει κατευθείαν στον λιπώδη ιστό. Ακόμη, το σκεύασμα εισάγεται σε πολύ πιο λίγα σημεία απ’ ότι στη διαδικασία της μεσοθεραπείας. Ο πλαστικός χειρουργός Γεώργιιος Τσακώνης είναι στην διάθεση σας για ερωτήσεις σχετικά με τη μέθοδο Aqualyx.